Ιδιόφωνα

Ιδιόφωνο (από το ελληνικό. Ἴδιος - του + ελλην. Φωνή - ήχος), ή όργανο ακάθαρτο - μουσικό όργανο, πηγή ήχου στο οποίο το σώμα του οργάνου ή μέρος του δεν απαιτείται να ηχήσει προκαταρκτική τάση ή συμπίεση. (τεντωμένο κορδόνι ή κορδόνι ή τεντωμένες μεμβράνες χορδών). Αυτό είναι το αρχαιότερο είδος μουσικών οργάνων. Τα ιδιόφωνα είναι παρόντα σε όλους τους πολιτισμούς του κόσμου. Κατασκευάζονται κυρίως από ξύλο, μέταλλο, κεραμικά ή γυαλί. Τα ιδιόφωνα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ορχήστρας. Έτσι, τα περισσότερα μουσικά όργανα σοκ ανήκουν στα ιδιόφωνα, με εξαίρεση τα τύμπανα με μεμβράνες.