Y - Προεπιλογή

  • Y - Προεπιλογή

    Ασυμφωνία. Μη χορδές αναστροφές.

    Με ποια συγχορδία ξεκινά η διάσημη τζαζ σύνθεση «Girl from Ipanema»; Μια μη συγχορδία είναι μια συγχορδία που αποτελείται από 5 νότες διατεταγμένες σε τρίτα. Το όνομα της συγχορδίας προέρχεται από το όνομα του διαστήματος μεταξύ του άνω και του κατώτερου ήχου της - nona. Ο αριθμός της συγχορδίας υποδηλώνει επίσης αυτό το διάστημα: 9. Μια μη συγχορδία σχηματίζεται προσθέτοντας ένα τρίτο από πάνω σε μια έβδομη συγχορδία ή (που οδηγεί σε παρόμοιο αποτέλεσμα) προσθέτοντας ένα κανένα στη νότα ρίζας της ίδιας έβδομης συγχορδίας. Εάν το διάστημα μεταξύ του κάτω και του ανώτερου ήχου είναι ένα μεγάλο νόνα, τότε η μη συγχορδία ονομάζεται μεγάλη. Εάν το διάστημα μεταξύ του κάτω και του άνω ήχου είναι ένα μικρό μη,…