Χορωδίες

Πολλοί άνθρωποι στη χώρα μας συνδέουν τη χορωδία με το σχολείο ή την εκκλησία. Ή δεν προκαλεί καθόλου. Συμπληρώνουμε τα κενά στη μουσική παιδεία και μιλάμε για χορωδιακά σύνολα που πρέπει να ακούγονται τουλάχιστον για λόγους ευπρέπειας.